SAOM

Stichting aanpak OuderenMishandeling

Onze missie

Samen hebben wij de handen in elkaar geslagen om onze aandacht te richten op de aanpak van ouderenmishandeling. Wij willen hierin onze bijdrage leveren. Wij willen onze kennis en kunde over signalerings- en handelingsvaardigheden delen. Wij willen samenwerking tussen betrokken partijen stimuleren.

Het besef groeit dat het signaleren en ontwikkelen van vermoedens van ouderenmishandeling, een maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Het durven benoemen dat er zorgen zijn wordt de nieuwe norm. Zodat geweld gestopt kan worden en passende hulp geboden kan worden.

Ontmoet het bestuur

Naast dat de bestuursleden zich  binnen de stichting inzetten voor het agenderen van de aanpak ouderenmishandeling door activiteiten en het delen van kennis,  werkt ieder bestuurslid tevens vanuit een eigen bedrijf.

Marjanne v Esveld

Voorzitter
bestuurslid SAOM

Erna Vinke

Penningmeester

Kristin Gerritsen

Secretaris

Tom van der Hout

Algemeen bestuurslid

Het logo

Het logo bestaat uit twee mensen die elkaar vasthouden in verbondenheid en zorg. Ook staan de mensen symbool voor samen aanpakken. 

De kleur grijs staat voor de levensfase van onze doelgroep, oranje staat voor (levens-)vreugde, energie en durf. De kleur groen staat voor leven met kwaliteit.