6 vragen aan Maaike Brunekreef
28 juni 2023 
2 min. leestijd

6 vragen aan Maaike Brunekreef

Wat maakt het werken met ouderen voor jou zo boeiend / speciaal?

Door beroepsprofessionals werkzaam met ouderen te leren ‘zien’ en te leren ‘durven’ handelen bij zorgen, worden drempels om in actie te komen weggenomen. Dit heeft direct impact op het leven, veiligheid en welbevinden van ouderen. Het verschil wat je hierin kan maken drijft mij. Met veel passie ontwikkel ik hierover educatieve programma’s voor onder andere de gezondheidszorg en het sociale domein, zoals het Achter de Voordeur- spel (samen met ervaringsdeskundige intieme terreur Anita Wix, in opdracht van Veilig Thuis Drenthe) en de virtual reality training Achter de VRdeur waarin je signalen leert zien die kunnen wijzen op ouderenmishandeling en hierop leert handelen.  Wat zie je? Wat ga je doen? Wat is veilig?

 Wat is het schrijnendste wat je ooit hebt meegemaakt met deze doelgroep?

Door de jaren heen als o.a. medisch maatschappelijk werker en in de afgelopen 12 jaar als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld in een topklinisch ziekenhuis  heb ik zoveel verhalen gehoord en ben bij vele cases betrokken geweest. Maar,  als er één ding is wat ik geleerd heb is dat niets is wat het lijkt. Op de spoedeisende hulp, op de verschillende verpleegafdelingen. Cases van  overbelaste mantelzorg, ernstige lichamelijke mishandeling, angst, schaamte, zwijgen, ernstige verwaarlozing, fatale afloop, ingewikkelde familiepatronen, onvermogen, afhankelijkheid, financiële uitbuiting, seksueel grensoverschrijdend gedrag, blauwe plekken, machteloosheid, afhankelijkheid, terugkerende patronen en opvallende interactie. Vaak waren de situaties schijnend en invoelbaar maar duidelijk was dat er hulp nodig was. Er is al een hele ontwikkeling geweest in de bewustwording en samenwerking op het thema ouderenmishandeling in Nederland, maar er moet nog zóveel gebeuren!

Welk succes heb je gehad in de aanpak van ouderenmishandeling

Succes kan in ‘zaadjes planten zitten’, investeren in de lange termijn, op concreet casusniveau zal ik nooit vergeten dat we een  ingrijpende operatie  konden voorkomen bij een oudere dame waarbij haar dochter haar opzettelijk ziek bleek te maken.  Een ernstige, zeer complexe onveilige situatie waarbij we in nauwe samenwerking met collega’s van de afdeling, de behandelend arts, de vertrouwensarts van Veilig Thuis en psychiater een  veiligheidsplan hebben gemaakt en het leven van deze vrouw hebben kunnen redden.  Dat is wat de andere kinderen van deze vrouw ons schreven op de kaart die we ontvingen als dank.

Welk thema binnen OM heeft jouw grootste interesse en waarom?

Ik denk dat er meer aandacht moet komen voor de toenemende groep ouderen met een migratie achtergrond. We kijken en denken en handelen nog te vaak vanuit het  een ‘witte‘ perspectief. Er is meer sensitiviteit nodig voor de specifieke behoeften van de ouder wordende Nederlanders met een andere culturele achtergrond.

Wat is jouw grootste wens als het gaat om de aanpak van OM?

Preventie en aanpak van ouderenmishandeling zou structureel onderwerp van gesprek moeten zijn. Er moet structureel scholingen aangeboden worden professionals te leren signaleren en te handelen handelen. Veiligheid en welbevinden van ouderen is de verantwoordelijkheid van ons allemaal!

 Wat is een van de punten die echt verder opgepakt moet worden of verder ontwikkeld moet worden. 

 Investeren in voorkomen overbelaste mantelzorg. Ook zou ik wensen dat iedere goed geschoolde aandachtsfunctionaris in Nederland beschikking krijgt over een koffertje met de VR bril met daarop allemaal trainingen met aanbod om de subtiele signalen die kunnen wijzen op onveiligheid in relaties te leren signaleren en hierop te handelen.

Iedere oudere verdient het om door de best geschoolde ogen bekeken te worden!

Over de schrijver
Reactie plaatsen