SAOM

Iedere oudere heeft recht op een veilig en gezond leven

Stichting Aanpak OuderenMishandeling

Stichting Aanpak Ouderenmishandeling (SAOM) is een kleine stichting. Het bestuur bestaat uit trainers huiselijk geweld die op vrijwillige basis de Stichting leiden. Elk van hen heeft ruime ervaring  in het trainen van vrijwilligers, professionals en aandachtfunctionarissen werkzaam in de ouderenzorg. Onze missie is ouderenmishandeling te stoppen, handelingsmogelijkheden van professionals te vergroten en de schade van ouderenmishandeling te beperken.


SAOM zoekt naar fondsen en middelen om onze doelen te kunnen realiseren. We zijn actief op zoek naar partners die hieraan mee willen werken. Door inzet van de kennis van de bestuursleden en overige betrokkenen willen we de bestrijding van ouderenmishandeling zo efficiënt mogelijk vorm geven.

Wil je een bijdrage leveren, heb je een idee of suggestie, heb je tijd of fondsen? Neem dan contact met ons op! We stellen je initiatief zeer op prijs.

Wat doet SAOM?

Leerhuis


Samen leren en uitwisselen om borging in de praktijk te verbeteren.


Klik hieronder voor meer informatie!

Trainingen en workshops

SAOM biedt trainingen en workshops aan gericht op het thema 'aanpak ouderenmishandeling'.Nieuwsbrief


Een nieuwsbrief met ontwikkelingen, publicaties etc. over de aanpak ouderenmishandeling. Gastspreker / Dagvoorzitter

SAOM kan voorzien in gastsprekers en dagvoorzitters gericht op het thema 'aanpak ouderenmishandeling'.