SAOM

Iedere oudere heeft recht op een veilig en gezond leven

Stichting Aanpak OuderenMishandeling

Stichting Aanpak Ouderenmishandeling (SAOM) is een kleine stichting. Het bestuur bestaat uit trainers huiselijk geweld met ruime ervaring in het trainen van vrijwilligers, professionals en aandachtfunctionarissen werkzaam in de ouderenzorg. Onze missie is ouderenmishandeling te stoppen, handelingsmogelijkheden van professionals te vergroten en de schade van ouderenmishandeling te beperken.

Wat doet SAOM?

Leerhuis 2022


Samen leren en uitwisselen om borging in de praktijk te verbeteren.


Congresdag: 8 maart 2022

Terugkomdag: 16 mei 2022

Trainingen en workshops

SAOM biedt trainingen en workshops aan gericht op het thema 'aanpak ouderenmishandeling'.Nieuwsbrief


Een nieuwsbrief met ontwikkelingen, publicaties etc. over de aanpak ouderenmishandeling. Gastspreker / Dagvoorzitter

SAOM kan voorzien in gastsprekers en dagvoorzitters gericht op het thema 'aanpak ouderenmishandeling'.