Actualiteiten

Nieuws over SAOM en de aanpak van ouderenmishandeling

2022

Regionaal congres Drechtsteden en Alblasserwaard / 24 november 2022

Meer dan 20 organisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend – en even zoveel 25 partijen zijn betrokken op de aanpak van ouderenmishandeling. Ze hebben besloten  om gedurende 4 jaar (2021-2025) samen op te trekken.  Doel is een eenduidige en integrale aanpak, die in over 10  actielijnen ontwikkeld wordt. Voorbeelden van de actieplannen zijn de ontwikkeling van een lokale allliantie in elke gemeente, deskundigheidsbevordering, crisisopvang, aandacht voor strafbare ouderenmishandeling, ontspoorde zorg. Gemeenten en organisaties worden uitgenodigd de actielijnen uit te zetten, aansluitend op wat er al is. Op 24 november vindt een regionaal congres plaats voor de convenantpartijen. Niet toegankelijk voor andere geïnteresseerden.

https://www.drechtzorg.nl/samenwerkingsverband-veilig-oud-drechtsteden-alblasserwaard-opgericht/

Congres Huiselijk geweld / 6 oktober 2022

Tijdens dit congres is er aandacht voor de aanpak van ouderenmishandeling door Maaike Brunekreef. 


Er wordt gekeken naar de prevalentie, het signaleren van ouderenmishandeling, de ketensamenwerking, werken volgens de meldcode en specifieke aandachtspunten bij ouderenmishandeling. Ook wordt aandacht besteed aan ontspoorde mantelzorg en financieel misbruik bij ouderen. Naast algemene kennis wordt ook aandacht besteed aan werkzame bouwstenen in de ketenaanpak van ouderenmishandeling.

Je leert:

* Wat werkt bij de aanpak van ouderenmishandeling

* Over de vormen van ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg

* Hoe je samenwerkt in de keten

SAOM op congres 'geweld achter de voordeur' / 28 september 2022

Bestuurslid Erna Vinke verzorgt op het Medilex-congres een workshop over de aanpak van ouderenmishandeling.


Cijfers tonen aan dat jaarlijks ± 1 op de 50 ouderen slachtoffer wordt van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar de oudere toe, door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. De oudere persoon lijdt hierdoor lichamelijke, psychische en/of materiële schade. Door een verscheidenheid aan verschijningsvormen is het lastig om ouderenmishandeling te herkennen. In deze verdiepingssessie gaat u aan de hand van casuïstiek leren signaleren. U wordt zich bewust van de verschillende risicofactoren op en signalen van ouderenmishandeling. Vervolgens gaat u aan de slag met de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kinder/ouderen mishandeling. U leert hoe u deze meldcode in de praktijk kunt toepassen als het om ouderenmishandeling gaat.

SAOM op Horus jaarcongres voor bewindvoerders / 27 september 2022

Bestuurslid Marjanne van Esveld verzorgt op het congres een workshop over financieel misbruik. 


Financieel misbruik is een groot maatschappelijk probleem. In de meeste gevallen is financieel misbruik een vorm van huiselijk geweld.
Vanuit Schouders Eronder verkennen we in deze workshop het thema financieel misbruik in onze eigen werksituatie.
We richten ons tijdens de workshop op de volgende vragen:

* Hoe kunnen we alerter zijn? Wat zijn de risico's waarbinnen financieel misbruik kan ontstaan?

* Welke vormen van financieel misbruik zijn er?

* Wat zijn de signalen en wat zien wij?

* Welke dilemma's komen we tegen in het signalerings- en handelingsproces?

* Hoe kan financieel misbruik worden voorkomen?

* Wat zijn de handelingsmogelijkheden: wie heeft welke rol en plaats in de keten?