Actualiteiten

Nieuws over SAOM en de aanpak van ouderenmishandeling

2023

Dag van het Erfrecht / 16 juni 2023

Op 16 juni vindt voor de derde keer de Dag van het Erfrecht plaats die gezamenlijk wordt georganiseerd door dé verenigingen van erfrechtspecialisten (notarissen en advocaten) van Nederland. Het verdriet om het verlies van een naaste wordt soms overschaduwd door problemen bij de afwikkeling van de erfenis, wat er zelfs toe kan leiden dat familieverhoudingen worden verstoord en ernstige conflicten ontstaan.


Dit jaar staat de Dag van het Erfrecht in het teken van financieel misbruik ouderen, een vorm van mishandeling die valt onder huiselijk geweld. Wat is het precies en welke stappen kunt u ondernemen om dit misbruik te voorkomen? Wat als u een vermoeden heeft van financieel misbruik van een naaste, wat kunt u er dan aan doen om dit te stoppen? Het is van groot belang om al bij leven zaken te regelen, omdat het na het overlijden van een oudere lastig is om vast te stellen of er sprake is geweest van dwang of diefstal. De erfrechtspecialisten van VEAN, vFAS en EPN helpen u graag!


Meer informatie: https://dagvanheterfrecht.nl/  of KLIK op de ronde afbeelding aan linkerkant

Conferentie Trechter Ouderenmishandeling / 19 oktober 2023

Landelijke aftrap regionale conferenties financiële ouderenmishandeling in Utrecht
Speciale multidisciplinaire kennis- en netwerkdag op donderdag 19 oktober 2023

Het arrondissement Midden-Nederland heeft de primeur van deze unieke reeks regionale bijeenkomsten over financieel ouderenmisbruik. De huidige status van financiële misleiding van ouderen vraagt om meer urgentie en aanscherping vanuit een breder vakoverstijgend inzicht. Oorzaken van financiële misleiding van ouderen liggen veelal op diverse terreinen. Om erger te voorkomen en ouderen effectief in bescherming te nemen, blijkt ingrijpen van buitenaf noodzakelijk. Hierin ligt een vakoverstijgende taak en verantwoordelijkheid voor de professionele multidisciplinaire omgeving van ouderen.

Financiële uitbuiting ontstaat heel subtiel als een soort denkbeeldige trechtervorm, waarbij ouderen in een afhankelijkheidssituatie wegzakken en worden afgeschermd. Wie neemt nu de verantwoordelijkheid en pakt doortastend en weloverwogen de regie, wanneer blijkt dat ouderen al dan niet onder (zachte) dwang zijn aangespoord of gemanipuleerd om opmerkelijke financiële of materiële keuzes te maken? Het weloverwogen doorgronden en aan de kaakstellen van misstanden en strafbare feiten en omstandigheden, blijkt door allerlei ethische, medische en juridische aspecten nog een ingewikkeld en zeer aangrijpend proces.

Een kwalitatieve mix van kennisdragers en vakspecialisten, geven tijdens deze unieke conferenties een gedegen inhoudelijk inzicht in de ingewikkelde dagelijkse praktijk. Doelstelling is om de complexe materie beter te kunnen doorgronden en verschillende betrokken disciplines efficiënter met elkaar te verbinden, om samen te komen tot een daadkrachtige regionale wisselwerking en aanpak van deze groeiende problematiek.

De speciale kennis- en netwerkdag is bedoeld voor professionals die vanuit hun functionele betrokkenheid en deskundigheid, beroepsmatig te maken krijgen met uiteenlopende consequenties van financiële uitbuiting van ouderen. Zonder kennisdeling inclusief efficiënte samenwerking van vakoverstijgende professionals, kan er niet doelgericht en effectief tegen financiële misleiding van (kwetsbare) ouderen worden opgetreden.

Kijk voor meer informatie op: www.trechterouderenmishandeling.nl

2022

Regionaal congres Drechtsteden en Alblasserwaard / 24 november 2022

Meer dan 20 organisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend – en even zoveel 25 partijen zijn betrokken op de aanpak van ouderenmishandeling. Ze hebben besloten  om gedurende 4 jaar (2021-2025) samen op te trekken.  Doel is een eenduidige en integrale aanpak, die in over 10  actielijnen ontwikkeld wordt. Voorbeelden van de actieplannen zijn de ontwikkeling van een lokale allliantie in elke gemeente, deskundigheidsbevordering, crisisopvang, aandacht voor strafbare ouderenmishandeling, ontspoorde zorg. Gemeenten en organisaties worden uitgenodigd de actielijnen uit te zetten, aansluitend op wat er al is. Op 24 november vindt een regionaal congres plaats voor de convenantpartijen. Niet toegankelijk voor andere geïnteresseerden.

https://www.drechtzorg.nl/samenwerkingsverband-veilig-oud-drechtsteden-alblasserwaard-opgericht/

Congres Huiselijk geweld / 6 oktober 2022

Tijdens dit congres is er aandacht voor de aanpak van ouderenmishandeling door Maaike Brunekreef. 


Er wordt gekeken naar de prevalentie, het signaleren van ouderenmishandeling, de ketensamenwerking, werken volgens de meldcode en specifieke aandachtspunten bij ouderenmishandeling. Ook wordt aandacht besteed aan ontspoorde mantelzorg en financieel misbruik bij ouderen. Naast algemene kennis wordt ook aandacht besteed aan werkzame bouwstenen in de ketenaanpak van ouderenmishandeling.

Je leert:

* Wat werkt bij de aanpak van ouderenmishandeling

* Over de vormen van ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg

* Hoe je samenwerkt in de keten

SAOM op congres 'geweld achter de voordeur' / 28 september 2022

Bestuurslid Erna Vinke verzorgt op het Medilex-congres een workshop over de aanpak van ouderenmishandeling.


Cijfers tonen aan dat jaarlijks ± 1 op de 50 ouderen slachtoffer wordt van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar de oudere toe, door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. De oudere persoon lijdt hierdoor lichamelijke, psychische en/of materiële schade. Door een verscheidenheid aan verschijningsvormen is het lastig om ouderenmishandeling te herkennen. In deze verdiepingssessie gaat u aan de hand van casuïstiek leren signaleren. U wordt zich bewust van de verschillende risicofactoren op en signalen van ouderenmishandeling. Vervolgens gaat u aan de slag met de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kinder/ouderen mishandeling. U leert hoe u deze meldcode in de praktijk kunt toepassen als het om ouderenmishandeling gaat.

SAOM op Horus jaarcongres voor bewindvoerders / 27 september 2022

Bestuurslid Marjanne van Esveld verzorgt op het congres een workshop over financieel misbruik. 


Financieel misbruik is een groot maatschappelijk probleem. In de meeste gevallen is financieel misbruik een vorm van huiselijk geweld.
Vanuit Schouders Eronder verkennen we in deze workshop het thema financieel misbruik in onze eigen werksituatie.
We richten ons tijdens de workshop op de volgende vragen:

* Hoe kunnen we alerter zijn? Wat zijn de risico's waarbinnen financieel misbruik kan ontstaan?

* Welke vormen van financieel misbruik zijn er?

* Wat zijn de signalen en wat zien wij?

* Welke dilemma's komen we tegen in het signalerings- en handelingsproces?

* Hoe kan financieel misbruik worden voorkomen?

* Wat zijn de handelingsmogelijkheden: wie heeft welke rol en plaats in de keten?