Trainingen & Workshops

Leerhuis

Doe nieuwe kennis en vaardigheden op tijdens de congresdag. Oefen in de praktijk en deel ervaringen op de terugkomochtend. Kies de workshops die bij je passen.

Aandachtsfunctionaris

Wordt aandachtsfunctionaris binnen jouw organisatie voor de aanpak ouderenmishandeling. Deze training geeft een solide basis over de Wet meldcode.


Meer informatie

Basistraining

Leer de basis over ouderenmishandeling: vormen, signalen en aanpak met uiteraard aandacht voor het werken met de meldcode huiselijk geweld. inclusief het afwegingskader.

Meer informatie

Verdiepingsdag OM

Ben je al getraind aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling en zoek je een aanvulling voor de doelgroep ouderen? Volg dan een verdiepingsdag.


Meer informatie

Gespreksvoering

Een dag aan de slag met gespreksvoering met acteur.  Je kan het gesprek voeren met het vermoedelijke slachtoffer of pleger. Je kent achterliggende gesprekstheorieën en hebt geoefend.

Meer informatie

Veilige zorgrelatie

Ook binnen de organisatie kan de zorg ontsporen. De organisatie zorgt voor een veilige zorgrelatie door zorg en veiligheid te bieden aan zowel de cliënten of bewoners als het personeel. 

Meer informatie

Aandachtsfunctionaris

Deze driedaagse training is leid je op tot deskundige in jouw organisatie op het gebied van ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg. Als aandachtsfunctionaris geef je handen en voeten aan de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de praktische uitvoering en / of op beleidsniveau.

Na de training heb je kennis over de dynamiek van geweld en verwaarlozing, kan je jouw collega’s ondersteunen in het signaleringsproces en bij alle stappen van de meldcode, weet je hoe je het meldprotocol moet (her)schrijven en heb je een plan van aanpak voor jezelf en de organisatie voor de implementatie en borging. 

De training voor aandachtsfunctionarissen wordt zowel in open aanbod als in-company aangeboden, en zowel op maat gemaakt voor de eigen organisatie en kennisniveau als ook gecertificeerd door Hobeon waardoor lidmaatschap bij de LVAK mogelijk is.
Deelnemer
  • Deskundig, rustig, efficiënt, bereid om lesmaterialen te delen in het belang van het uitdragen van kennis (Veerkracht)
Wijkconsulent ouderenzorg
Ik heb ontzettend veel geleerd van je. Jouw kennis en kunde heeft echt meerwaarde gehad in deze training.
 Aandachtsfunctionaris zijn blijft nog spannend. Maar ik ga vol goede moed aan de slag. (Apanto)
Verpleegkundige intramurale zorg
Deze training is erg breed in de linie, maar tevens diepgang. Dus het totaalpakket ervaar ik als meest waardevol (Nul23)

Basistraining aanpak ouderenmishandeling en ontspoorde zorg

In deze basistraining over ouderenmishandeling staat het signaleringsproces centraal.


Aan bod komen de vormen van ouderenmishandeling, wat zijn signalen en hoe interpreteren we deze signalen. De stappen van de meldcode worden nader uitgelegd en kort wordt de werkwijze van Veilig Thuis beschreven.

Docent Hogeschool
  • Ik vond het zelf een erg interessante en leerzame les. Bijzonder om ook de actuele casuïstiek van studenten op deze manier te kunnen bespreken. (TACTiV)

Student Hogeschool

Inspirerende spreker met kennis van zaken, meerdere eye-openers. (TACTiV)

Student Hogeschool
Zeer duidelijk en relevant college, mooi ook hoe de gastdocent het bracht. (TACTiV)

Verdiepingsdag aanpak ouderenmishandeling

Een verdiepingsdag ouderenmishandeling is voor getrainde aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling die ook met de doelgroep 65+ werken. De dag bestaat uit interactieve en creatieve werkvormen om te verdiepen op de vormen van huiselijk geweld bij ouderen, kennis op te doen en uit te wisselen en vaardigheden te oefenen. 

Door samen aan de slag te zijn neemt de kennis over deze kwetsbare doelgroep toe. Dit zorgt voor toepassing en in de dagelijkse praktijk. 

Gespreksvoering

Na het volgen van deze middag training gespreksvoering kan je ontspannener en zelfverzekerder het gesprek voeren met het vermoedelijke slachtoffer en / of pleger. Achterliggende (gespreks)theorieën over motiverende gesprekstechnieken, het zorgverkennend gesprek en het grensstellend gesprek worden in de training direct gekoppeld aan praktische oefeningen met elkaar en vervolgens met een trainingsacteur. Oefenen met een trainingsacteur is vaak spannend. Door het hanteren van een kleine groep (maximaal 10 personen) en te zorgen voor een veilige leeromgeving kan iedereen oefenen en zo eigen leerdoelen behalen.
 Medewerkster thuiszorgorganisatie

Deskundig, scherp, benaderbaar, respectvol en enthousiast (Apanto)

Verpleegkundige zorginstelling
Het oefenen met de trainingsacteur vond ik waardevol. Ik durf nu meer door te vragen op daar waar de pijn zit en ik ga oefenen in het meer stiltes te laten vallen. Nooit geweten hoe waardevol dit kan zijn (Apanto).
Wijkverpleegkundige
Spannend, maar gaf me duidelijkheid hoe ik in situaties reageer naar cliënten (Nul23).

Veilige zorgrelatie

Ook binnen de organisatie kan de zorg ontsporen. De organisatie zorgt voor een veilige zorgrelatie door zorg en veiligheid te bieden aan zowel de cliënten / bewoners als het personeel. In deze basistraining wordt nader ingegaan op wat is een Veilig Zorgrelatie en hoe kan hier binnen de organisatie handen en voeten aan gegeven worden. De training is interactief. Je leert van- en met elkaar. Je doet inspiratie op hoe je verder kan in de eigen organisatie.