6 vragen aan Tom van der Hout
27 juni 2023 
1 min. leestijd

6 vragen aan Tom van der Hout

Tom van der Hout is procesregisseur en specialist aanpak ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Wat maakt het werken met ouderen voor jou zo boeiend / speciaal

Ouderen hebben mij altijd enorm geïnteresseerd. Hun levensverhalen, hun manier van omgaan met veranderingen in de maatschappij. Ik werd altijd al geïnspireerd door mijn oma, die overal zelf een oplossing voor vond en die ondanks haar kwetsbare gezondheid op een gegeven moment, door haar wilskracht toch telkens weer plezier in het leven kon creëren. Verder is mijn uitgangspunt altijd de kracht die een oudere nog heeft om het leven na huiselijk geweld weer op te pakken en vind ik het mijn missie ouderen weer in hun kracht te zetten.

Wat is het schrijnendste wat je ooit hebt meegemaakt met deze doelgroep?

Een dementerende dame die na het overlijden van haar man hulp had gevraagd bij haar familie bij haar zorg en zelfstandig wonen. Die stuurde een “partner” van een van de familieleden. Mevrouw had hem nog nooit eerder gezien. Hij bleek uiteindelijk de rekening van mevrouw te plunderen en waardevolle goederen te hebben afgenomen. 

Daarna is ze door hem gedumpt in een louche pand ergens in de stad. Het wanhopige gezicht van deze mevrouw toen ze zich besefte dat ze enorm belazerd is, staat nog in mijn geheugen gegrift

Welk succes heb je gehad in de aanpak van ouderenmishandeling?

Het is me in nauwe samenwerking met een hulpverlener en de politie gelukt ernstig financieel misbruik te stoppen bij een zeer kwetsbare oudere man die door een huisvriend werd uitgebuit en als een soort huisslaaf werd gebruikt. Ik heb meneer op een veilige geheime locatie ondergebracht en hem daarna toegeleid naar een zeer bekwame hulpverlener die ervoor gezorgd heeft dat meneer elders in het land nu veilig en prettig kan leven

Welk thema binnen OM heeft jouw grootste interesse en waarom?

Financieel misbruik. Ik vind het een enorme uitdaging om eraan bij te dragen dat dit kan stoppen en de situatie voor de oudere weer veilig en prettig te krijgen.

Wat is jouw grootste wens als het gaat om de aanpak van OM?

Erkenning dat iedere vorm van ouderenmishandeling in principe strafbaar is, ontwikkeling van een goede handreiking strafbare ouderenmishandeling, meer (h)erkenning bij de politie. Betere samenwerking met het Openbaar Ministerie en het notariaat.

Wat is een van de punten die echt verder opgepakt moet worden of verder ontwikkeld moet worden.

Om een integrale aanpak te verbeteren moet er echt beter samengewerkt kunnen worden door Veilig Thuis, politie, OM, banken en notariaat. Uitwisselen van informatie moet makkelijker worden.

Over de schrijver
Reactie plaatsen