Erna Vinke

bestuurslid SAOM
Over mij

Over mij

Mijn naam is Erna Vinke en sinds 1 januari 2019 ben ik eigenaar van TACTiV. Tijdens mijn jarenlange ervaring als jeugd- en gezinswerker in multi-problemgezinnen ben ik veel huiselijk geweld en kindermishandeling tegengekomen. In de paar jaar dat ik in een sociaal wijkteam heb gewerkt heb ik ook te maken gehad met schrijnende gevallen van ouderenmishandeling en (ex)partnergeweld. Vanuit mijn missie om mijn steentje bij te dragen aan het verminderen van huiselijk geweld en mishandeling geef ik vanuit TACTiV trainingen, advies en coaching rondom deze thema’s aan professionals en vrijwilligers. Hiervoor heb ik zelf meerdere trainingen en opleidingen gevolgd, waardoor ik trainingen op aanvraag en in overleg kan bieden, onder andere de training (aandachtsfunctionaris) Meldcode of onderdelen van de Meldcode. Daarnaast leid en ondersteun ik projecten rondom veiligheid bij organisaties en gemeenten. TACTiV: elk mens verdient het om veilig op te groeien en te leven!