Kristin Gerritsen

Over mij

Over mij

Na jarenlang werkzaam geweest te zijn in de kinderopvang, welzijnssector en jeugdhulpverlening, ben ik in 2012 voor mezelf begonnen. Als zelfstandige richt ik me op de verschillende aspecten rondom het thema huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Ik ben projectleider, ondersteun gemeenten en organisaties en geef trainingen aan diverse beroepsgroepen. Dit betreft zowel basis- als verdiepende trainingen, workshops als opfrisbijeenkomsten voor bijvoorbeeld getrainde aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de ervaring vanuit de praktijk en het werk, ligt mijn specialisme op kindermishandeling, maar zeker ook op ouderenmishandeling en partnergeweld. De onderdelen van deze thema’s zoals signaleren, gespreksvoering, werken met de meldcode kunnen ook apart aangeboden worden. Daarnaast geef ik trainingen over trauma-sensitief lesgeven binnen het onderwijs. De trainingen van Nul23 zijn altijd interactief met veel afwisseling in de werkvormen om zo de inhoud en theorie goed te kunnen verwerken en oefenen. De trainingen worden gegeven aan zowel gemixte als homogene groepen (qua beroepsgroep, functies en sector) in open inschrijving en op in-company basis.


Mijn motto: Aanpak huiselijk geweld: je hebt er hart voor, dus je maakt je er hard voor!