Leerhuis

Leerhuis aanpak ouderenmishandeling 2022: geannuleerd

Ons Leerhuis over de aanpak ouderenmishandeling heeft tot doel om kennis en vaardigheden van professionals te versterken, in de praktijk toe te passen en vervolgens successen, tips en tops met elkaar te delen. SAOM maakt zich sterk voor verankering van de kennis in de praktijk. te actiepunten mee voor jouw praktijk.

Het is ons helaas niet gegund. Het aantal aanmeldingen voor het Leerhuis van 28 september is heel laag. Gezien de zomervakantie verwachten we niet heel veel meer aanmeldingen en dan is het deelnemersaantal nog te laag om een Leerhuis te organiseren. 

De tijd is er blijkbaar nog niet rijp voor, want ondanks alle mails, posts op LinkedIn, directe contacten bij individuen, gemeenten, organisaties etc., krijgen we niet voldoende aanmeldingen binnen om geslaagd en rendabel te organiseren. Dat betekent dat we (opnieuw) het Leerhuis moeten annuleren. 

Als SAOM zijn we teleurgesteld, want dit specifieke thema binnen huiselijk geweld vraagt nog zoveel aandacht. Het lukt ons en veel andere partijen niet om het goed op de agenda te krijgen. 


SAOM blijft zich hard maken om de kwetsbare ouderen te beschermen en kennis, vaardigheden en ontwikkelingen binnen de aanpak van ouderenmishandeling op de kaart te zetten. Het Leerhuis gaat niet door, maar we gaan zoeken naar nieuwe, andere manieren om jullie van input te voorzien! Jullie wensen en suggesties hierbij zijn welkom!