Over SAOM

Iedereen een veilige oude dag, er is nog een wereld te winnen!

Onze missie

Samen hebben wij de handen in elkaar geslagen om onze aandacht te richten op de aanpak van ouderenmishandeling. Wij willen hierin onze bijdrage leveren. Wij willen onze kennis en kunde over signalerings- en handelingsvaardigheden delen. Wij willen samenwerking tussen betrokken partijen stimuleren.

De wet meldcode huiselijk geweld vormt het wettelijk kader. Deze wet draagt bij aan het bewustwordingsproces, kennis en kunde over ouderenmishandeling.

Het besef groeit dat het signaleren en ontwikkelen van vermoedens van ouderenmishandeling, een maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Het durven benoemen dat er zorgen zijn wordt de nieuwe norm. Zodat geweld gestopt kan worden en passende hulp geboden kan worden.

Ontmoet het bestuur van de SAOM

Marjanne v Esveld

Voorzitter
bestuurslid SAOM

Erna Vinke

Penningmeester

Kristin Gerritsen

Secretaris

Marleen Blokker

Algemeen bestuurslid
Het logo bestaat uit 3 kleuren:

* grijs = de doelgroep

* oranje = (levens-)vreugde

* groen = leven met kwaliteit

.

Wat anderen over ons zeggen

These slides will be slide-able on the live version of your page!
Feedback n.a.v. de webinardag op 15 juni 2021

Ga zo door. Fijn, to the Point, concreet en praktisch.

Ms. Nameless
Add Your Stars
Feedback n.a.v. de webinardag op 15 juni 2021

Geen tips. Was een leerzame en inspirerende dag. Informatie zeer goed toepasbaar in de praktijk. Bij het volgen van 3 workshops á 2 uur nam mijn concentratie af tijdens de laatste workshop, maar de workshop was interessant genoeg om mijn aandacht erbij te houden. Complimenten en wat mij betreft voor herhaling vatbaar.

Ms. Nameless
Add Your Stars
Feedback n.a.v. de webinardag op 15 juni 2021

In alle workshops is definitie van ouderenmishandeling aan bod gekomen. Misschien starten met één plenair deel, waarin deze zaken aan bod kunnen komen. Voor volgende keer ook graag meer casuïstiek besprekingen.

Ms. Nameless
Add Your Stars