Tom van der Hout

Over mij

Over mij

Mijn naam is Tom van der Hout

Ouderen hebben al jarenlang mijn grote interesse door hun levensverhalen en de manier van omgaan met veranderingen in de maatschappij. Ouderen zijn mijn passie geworden! Dat begon als 15 jarige  bij het helpen verzorgen van mijn oma toen ze ziek werd. Mijn andere oma bewonderde ik om haar wilskracht en moed om steeds weer zelf oplossingen te zoeken ook toen haar gezondheid fors achteruitging.

Tijdens mijn beroepsopleidingen heb ik altijd de focus gelegd op ouderen. Bij mijn vorige baan als ouderenadviseur (maatschappelijk werker voor ouderen) kwam ik in aanraking met ouderen die te maken hadden met (vermoedens van) ouderenmishandeling. Dit triggerde mij enorm. Ouderenmishandeling, 1 op de 20 ouderen krijgt ermee te maken, heeft een enorme impact op een oudere en veroorzaakt veel leed.Ik begon me er steeds meer in te verdiepen en me op deze casussen te richten. Toen de wet op de Meldcode werd ingevoerd in 2013 werd ik aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling. Mijn passie voor ouderen verbreedde met de passie voor het aanpakken van ouderenmishandeling! Sinds 2016 mag ik mijn passie inzetten voor de aanpak van ouderenmishandeling bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, waar ik me als Procesregisseur en Specialist ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg niet alleen richt op de aanpak ervan, maar ook advies en voorlichting geef. Vanuit Veilig Thuis ben ik actief in het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling als deelnemer en plaatsvervangend voorzitter.

Verder ben ik gecertificeerd trainer voor Veilig Thuis en geef ik basistrainingen aan nieuwe collega´s, onder andere een module ouderenmishandeling.

Een van mijn passies in mijn vrije tijd is bestuurswerk. Eerder ben ik bestuurslid geweest van een lokale politieke groepering.

Met mijn mede/bestuursleden van SAOM zet ik me in vanuit drive en passie ouderenmishandeling op de kaart te zetten en het vooral te stoppen! Iedere oudere heeft tenslotte recht op een veilig en gezond leven! Mijn grote werkervaring in de aanpak van ouderenmishandeling neem ik daarin uiteraard mee.