Train-de-trainer aanpak ouderenmishandeling

Train-de-trainer aanpak ouderenmishandeling

Praktisch

 • Data 2,5 daagse training 15 februari, 7 maart, 23 mei (alleen de ochtend) 2024
 • Locatie : De Plek in Leiden, Online: 23 mei
 • Deelnemers 12 -14 deelnemers
 • Inschrijving via de mail, marjanne@veerkracht.training
 • Kosten € 550,00, incl. trainershandleiding, trainersmaterialen (PowerPoint, reader met Achtergrondinformatie voor de deelnemers, map met werkvormen), lunch

Deelnemers hebben onderwijs- of trainingservaring, deelnemers hebben basiskennis van ouderenmishandling. Voorafgaand aan de training is een schriftelijke intake.

Doel en resultaat

Opleiden van trainers, zodat beroepskrachten competen􀆟es kunnen verwerven voor de aanpak ouderenmishandeling en kunnen werken met de meldcode huiselijk geweld.

Resultaat van de training

 • De trainer hee􀅌 kennis over actuele ontwikkelingen en spelers in het werkveld
 • De trainer weet wat het trainingsmateriaal inhoudt
 • De trainer hee􀅌 inzicht in het onderdeel “Signaleren” en weet hiervoor werkvormen in te zetten
 • De trainer kan omgaan met de verschillende dilemma’s die in de training voorkomen
 • De trainer hee􀅌 inzicht in het onderdeel “Handelen” en kan de werkvormen inzetten
 • De trainer kent de werkwijze van “Veilig Thuis” en kan dit op een effectieve wijze in de
 • training voegen
 • De trainer heeft inzicht in het onderdeel communiceren en weet de werkvormen in te zetten
 • De trainer kan werken met een trainersacteur
 • De trainer hee􀅌 de vaardigheden om een programma op maat samen te stellen

Programma

Dag 1

 1. Ochtend Kader
 2. Spelers in het veld
 3. Draaiboek Signaleren
 4. Middag Omgaan met dilemma’s
 5. Draaiboek handelen
 6. o.a. de meldcode huiselijk geweld en het stappenplan
 7. Samenwerkingspartner, gastdocent maatschappelijk werker Veilig Thuis

Dag 2

 • Ochtend Communiceren met ouders, gastdocent trainingsacteur
 • Werken met trainersacteur
 • Middag Oefenen met werkvormen
 • Programma’s op maat
 • Evaluatie en certificaat

Online ochtend dag 3

 • Delen van knelpunten en successen
 • -Accreditatie aanvragen
Over de schrijver
Reactie plaatsen